Seven More Progressive Groups Join “Whip The Vote” To Push Democratic Senators To Unite Against Brett Kavanaugh